937 96 07 86 / 620 541 827

Endondòncia

Itoiz

Especialitat encarregada de desvitalitzar dents (treure nervi).


Aquest tractament s'ha de dur a terme quan la destrucció d'una peça dental es tal que; produeix dolor i no podem solucionar el problema mitjançant una obturació o reconstrucció o falta molt poc per arribar a aquesta situació. 


No obstant, a vegades desvitalitzem dents per sensibilitat, per desgast, per poder dur a terme una rehabilitació amb fundes, degut a la fragilitat de la peça, inclinació, necessitat de reconstruir mitjançant postes... i realitzar un correcte tractament a llarg termini.


Les dents estan constituïdes per diferents parts: esmalt, dentina, ciment  i polpa dental.


L'endodòncia és el tractament de la polpa dental, al quedar desprotegida de les seves capes (esmalt i dentina), s'irrita produïnt la seva inflamació i conseqüent dolor constant o al sotmetre la dent a estímuls tèrmics, de fricció o presió.


La base del tractament es eliminar el teixit que forma la polpa dental (nervi, artèria i vena) mitjançant instrumental dissenyat per aquesta tasca i sobtura el canal amb pastas amb medicament. Posteriorment es reconstrueix la peça.


Aquest procediment pot tenir la necesitat d'haver-se de realitzar de nou passat un temps degut a una infecció recurrent, el qual anomenem reendodoncia.


Moltes vegades els dies o setmanes posteriors a aquest tractament pot molestar a l'hora de mastegar, i conduïr a una confusió per part del pacient. 


El tractament farmacològic generalment és a base de antibiòtic, antiinflamatoris i analgèsics.