937 96 07 86 / 620 541 827

Cirurgia

Itoiz

La cirugía és una ciència bàsica que es porta utilitzant desde temps memorables.


Generalment, la cirugía, s'aplica en aqueslls casos en que la medicina general, ortostàtica  i farmacològica no dónen els resultats esperats en la ressolució d'un problema.


En odontología, com en altres especialitats mèdiques, succeixen situacions de patologies orales que no es poden solucionar mitjançant cap altra branca mèdica.


És així com procesos infecciosos enquistats i crònics, extraccions de tercers molar (queixal del seny), col.locación d'implants, cirugía de les genives, frens,... no es solucionen sinó amb cirugía.


La pràctica d'aquesta especialitat pot produïr certes molèsties tals com;dolor, inflamació, hematomes, edema... però que amb pautes fracmacològiques es poden controlar de manera que el pacient ha de romandre el menys temps possible convalescent, i pugui reempendre el seu ritme normal de vida quotidiana.