937 96 07 86 / 620 541 827

Odontopediatria

Itoiz

Totes les persones hem sigut joves i nens. Una de les nostres prioritats per disminuir la quantitat i gravetat de futurs tractaments dentals, passa per prevenir a edats prematures aquests problemes. 

D'aquesta faceta s'encarrega la odontopediatria.


Aquesta especialitat es fonamenta bàsicament en previndre o minimitzar futures patologíes orals que ja es comencen a donar quan sóm nens.


Els tractaments d'odontopediatria són sencills i a la vegada molt complexes.


Són sencills perquè tenen poca complexitat operatòria en sí mateixos, es a dir, que una obturació no pot ser gaire gran en els primers estadis del seu desenvolupament, o una extracció que la dent quasi no té arrel és més sencilla...


Al tractar amb persones petites d'edat, amb un comportament quelcom imprevisible, amb una càrrega social a sobre, es poden tornar dels més complexes de tots.


Es realitzen amb anestèsia local, i el nen/a tenen plena consciència d'estar rebent estímuls desagradables o a vegades confondre'ls per dolorosos.


Amb conseqüència pot tancar-se en banda i no obrir la boca, o fer moviments dràstics e imprevisibles i que puguin provocar un disgust.


És per tot això que els pares han d'èsser conscients d'aquesta grandíssima dificultat, i intentar minimitzar, desde els dies prèvis a la visita odontològica, la importancia i necessitat  d'aquesta.