937 96 07 86 / 620 541 827

Pròtesis

Itoiz

Desde temps memoriables que el ésser humà busca la manera de substituir les dents perdudes.


Data de la època dels egipcis l'ús de decoració i embelliment de les dents, i utilització de filferros per subjectar-los per  no perdre'les.


Les pròtesis dentales es van desenvolupar per substituir aquestes peces perdudes a causa de una patologia dental ( caries, piorrea, traumatismes...).


Avui en dia, l'estètica a causat un gran impacte en aquest camps, i es duen a terme moltes rehabilitacions orales mitjançant pròtesis dentales per millorar l'aspecte físic.


Dins de les pròtesis es divideixen en 2 grans grups:


1- Pròtesis removibles ("dentadures de posar i treure").


Generalment estan fabricades de resina i poden tenir una part de metall segons el tipus de dentadura.


2- Pròtesis fixe (ponts, corones, carilles, incrustacion...).


Generalment fabricades de ceràmica o metall-ceràmica.


Aquest tipus serien les de primera opció sempre que es pogués, per la seva comoditat, per la seva estètica, per la semblança a les dents naturals...


Les pròtesis dentals requereixen d'una higiene igual o superior que les nostres dents, ja que encara que siguin de material aliè, també poden contribuïr a una afecció oral.