937 96 07 86 / 620 541 827

Implantologia

Itoiz

És la especialitat que dins de la odontologia que s'encarrega de restaurar la falta d'una dent mitjançant la col•locació d'implants.


Aquests implants compleixen la funció d'arrels artificials, imitant al màxim la naturalesa, per posteriorment posar la dent que manca fixada a aquest implant.


Els implants dentals estan fabricats d'un material que és biocompatible amb el cos humà, es a dir, que un cop colocats en l'òs, s'integren en ell com si entrés a formar-hi part. Aquest material es titani pur.


El procediment implantol.lògic es pot realitzar de diverses maneres, ja sigui mètode clàssic, o càrrega inmediata.


El primer d'ells és que un cop col.locat l'implant, és a dir, realitzada la cirugia, ens esperem uns mesos a que s'integri en l'òs, i posteriorment es confecciona la pròtesis (la dent).


La càrrega inmediata es caracteritza per fer en un mateix acte,  la col.locació de l'implant i la confecció de la dent.


En el nostre centre, estudiem quin és el millor procediment a emprar a cada cas i pacient, ja que no sempre es pot realitzar la càrrega inmediata, perquè depèn de moltes variables tals com; posició en la boca de la dent a implantar, qualitat de l'òs, salut prèvia del pacient...