937 96 07 86 / 620 541 827

Contactar

De conformitat amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consenteixo la inclusió de les meves dades en un fitxer del que és titular ITOIZ DENTAL S.L.P., i que els mateixos siguin utilitzats para de prestar els serveis d'odontologia i estomatología sol•licitats, així com elaboració d'agenda per contactar amb el pacient i facturació, sempre d'acord a la legislació estatal i autonòmica. Així mateix, declaro estar informat sobre els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició que podré exercitar al domicili de ITOIZ DENTAL S.L.P. en Muralla sant Llorenç, numero 14, pis Loc, CP 08302, Mataró - Barcelona; o remetent un missatge a l'adreça de correu electrònic itoizdental@gmail.com
Accepto l'avís legal.